Lp.

Kontrolowany obszar

Zakres kontroli
(zagadnienia)

Osoba
odpowiedzialna

Częstotliwość

Osoby
kontrolujące

Uwagi

1.

Sekcja Rodzina

Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik sekcji Rodzina

 

2.

Sekcja Rodzina

Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik sekcji Rodzina

 

3.

Sekcja SUO

Kontrola prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych w dwóch losowo wybranych środowiskach.

Pracownicy sekcji - opiekunki

1 raz w roku

Kierownik sekcji SUO

 

4.

Sekcja SUO

Kontrola tygodniowego jadłospisu pod kątem zgodności z faktycznie wydawanymi posiłkami dla klientów stołówki MGOPS Złocieniec

Pracownicy kuchni

1 raz w roku

Kierownik sekcji SUO

 

5.

Komisja socjalna

Prawidłowość działania komisji socjalnej

Członkowie komisji socjalnej

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

 

6.

Samodzielne stanowiska

Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych

Informatyk i inspektor ochrony danych

2 raz w roku

Kierownik ośrodka

 

7.

Kierownicy sekcji

Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji

Kierownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

 

8.

Sekcja SPS

Prawidłowości naliczania wysokości zasiłku stałego.

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

 

9.

Sekcja SPS

Prawidłowości naliczania odpłatności za pobyt klientów w DPS.

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

 

10.

Sekcja SPS

Poprawności i terminowości pod względem formalno-prawnym wydawanych decyzji administracyjnych.

Pracownicy sekcji świadczeń

1 raz w roku

Kierownik sekcji

 

11.

Sekcja SPS

Prawidłowości podejmowanych działań, terminowości i dokumentowania prowadzonych spraw.

Asystenci rodziny

1 raz w roku

Kierownik sekcji

 

12.

Sekcja finansowa

Dochody – terminowość odprowadzania dochodów.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

 

13.

Sekcja finansowa

Prawidłowość naliczania list płac, składek społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

 

14.

Pracownicy ośrodka obsługujący komputery

Kontrola poczty wychodzącej pod względem szyfrowania załączonych plików  z danymi osobowymi i umiejętność szyfrowania plików z danymi osobowymi.

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych

 

15.

Pracownicy ośrodka obsługujący komputery

Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania. Analiza zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników pod względem legalności programów. Sprawdzenie czy na komputerach firmowych nie ściąga się z Internetu filmów, muzyki, nielegalnego oprogramowania.

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09 styczeń 2024 10:50 Marek Zyśk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 styczeń 2024 10:52 Marek Zyśk