ROOT

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO
- podinspektora ds. księgowości (1 etat) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1

 

 Treść w załaczniku pdf

 

Dnia 25.08.2023r Pani Izabela Słowik poinformowała telefonicznie przewodniczącą komisji Barbarę Gucze,  iż z przyczyn osobistych rezygnuje z podjęcia zatrudnienia  na urzędnicze stanowisko inspektora ds. księgowości w Miejsko  - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Złocieniec.

Sporządziła : Barbara Gucze

Złocieniec, dnia 25.08.2023r.

Podkategorie